Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е неразделна част от Общите условия за ползване на електронен магазин coffeewave.bg, която определя правилата, които Coffeewave ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. 

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате електронния магазин или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на електронния магазин и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване в електронния магазин. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Cofeewave.bg разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

Ще ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия сайт. С използването на електронния магазин и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.


II. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


„МББ 2015“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203455674, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. „МББ 2015“ е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Можете да се свържете с „МББ 2015“ ЕООД на адрес: Област Варна, Община Варна, гр. Варна  9000, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 218, вх. 5, ап. 142, имейл адрес: [email protected]

III. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


1. Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

(А) Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този електронен магазин (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);

(Б) Информация, която ни предоставяте при регистрация в електронния магазин (включително имейл адрес);

(В) Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия електронен магазин (включително вашето име, адрес, телефон);

(Г) Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги)  или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, банкова информация);

(Д) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;

(Е) Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

2. Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, РАЗКРИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


3. Лична информация, предоставена от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.Можем да използваме вашата лична информация за:

(А) Администриране наелектронния магазин и нашия бизнес;

(Б) Персонализиране на електронния магазин за вас;

(В) За да може да използвате  услугите на електронния магазин;

(Г) За да можем да ви предоставим продуктите и услугите, закупени през електронния магазин;

(Д) За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;

(Е) За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;

(Ж) За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;

(З) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация).

При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.


4. Разкриване на лична информация. Вашата лична информация се разкрива на наши служители, застрахователи, професионални консултанти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика. Личната Ви информация се разкрива:

(А) До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;

(Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

(Г) На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.


5. Запазване на личната информация

Личната информация, която се обработва, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

Съхраняват се документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

(А) До такава степен, че сме длъжни да го правим по закон;

(Б) Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

(В), За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);


6. Защита на личната информация.Предприели сме разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на. Вашата лична информация. Сигурността на информацията, която въвеждате на страниците на електронния магазин се гарантира от SSL сертификат, със 128 битово криптиране. Данните за плащане, които попълвате в електронния магазин се предават до партниращата ни банка, където се обработват, без да бъдат обработвани или съхранявани на нашия сървър. Coffeewave.bg спазва стриктно PCI стандартите

Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт.


V. БИСКВИТКИ. 


Сайтът използва бисквитки (cookies), за да работи правилно. В тях се съхранява информация за Вашите езикови предпочитания, избраната от Вас валута и т.н. Тази информация е криптирана и не може да бъде прочетена от никого, включително от нас. Използвайките сайта, Вие се съгласявате с нашата Политика на поверителност.


VI. ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ - ТРЕТИ СТРАНИ. 


Електронният магазин може да съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни. Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.


GDPR ИНСТРУМЕНТИ

GDPR отчет за лични данни

GDPR изтриване на лични данни

Вълна от кафе