Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН coffeewave.bg

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява условията за ползване на електронен магазин coffeewave.bg, които уреждат правилата за използването му и правните взаимоотношения, които възникват в тази връзка, включително и сключването на договор за покупко-продажба, между „МББ 2015“ ЕООД, от една страна, наричан по-долу за краткост Доставчик и потребителите – клиенти от друга, наричани по-долу за краткост Клиент.

2. Всеки клиент, ползващ електронния магазин и/ или регистрирал поръчка чрез него е обвързан с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте електронния магазин.


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3. Електронният магазин coffeewave.bg принадлежи на „МББ 2015“ ЕООД, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, с ЕИК 203455674, идентификационен номер по ДДС: BG203455674, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 218, вх. 5, ап. 142.

Можете да се свържете с „МББ 2015“ ЕООД на адрес: Област Варна, Община Варна, гр. Варна 9000, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 218, вх. 5, ап. 142, имейл адрес: [email protected]


III. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Coffeewave.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет пространството www.coffeewave.bg или www.coffeewave.eu, наречени уебсайт. На него се предлагат продукти, които компанията разпространява.  Уебсайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин.

5. Настоящите Общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта, респективно електронния магазин.

6. Общите условия са задължителни за всички клиенти на електронния магазин. Всяко използване на електронния магазин означава, че сте се запознали  с общите условия за ползването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

7. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Coffeewave.bg по всяко време по собствено усмотрение или въз основа на нормативен акт. Промените влизат в сила незабавно и са обвързващи за всички клиенти от момента на тяхното публикуване на интерфейса на електронния магазин. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин coffeewave.bg при всяко ползване.

8. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината, то това не накърнява действителността и приложимостта на останалите разпоредби.

9. На уебсайта на електронния магазин Доставчикът предоставя на клиента:

- избор от продукти, които клиента може да закупи;

- описание на основните характеристики и по възможност изображение на всеки продукт, съгласно посочената от производителя информация;

- точна цена на продуктите, с включен ДДС (данък върху добавената стойност), които клиентът може да закупи;

- тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на продуктите, свързани с тяхната доставка;

- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

10. Coffeewave.bg полага сериозни усилия и подхожда с голямо внимание информацията за продуктите, предлагани в електронния магазин да бъде актуална, точна и коректна. Въпреки това, предвид ограниченото пространство, последователната структура на информацията и възможните технически грешки или пропуски е възможно информацията да бъде непълна. Изображенията на продуктите имат само илюстративен и насочващ характер.

Винаги обръщайте внимание на описанието на етикета на продуктите и не се доверявайте единствено на информацията, публикувана в уеб сайта.  Електронният магазин и доставчикът не носят отговорност за несъответстваща информация. 

11. Характеристиките или цените на продуктите, описани в електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време.

12. Всички продукти, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин.

13. Уеб сайтът на електронния магазин може да съдържа хипервръзки към други сайтове. Доставчикът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


IV. ЦЕНИ. ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

14. Цените в електронния магазин са за 1 брой с включен ДДС (данък върху добавената стойност), освен ако не е обявено друго.

15. Обявената цена на продукта не включва цената за доставка и разходите за плащане, ако има такава. Цената за доставка и разходите за плащане, ако има такива се добавят към обявената за продукта цена. Цената на доставката, ако има такава, се изчислява съгласно тарифата на обслужващата куриерска фирма съобразно теглото и адреса за доставка. Цената за доставката се изписва в модула за доставка при оформянето на поръчката и можете да се ориентирате за точната стойност на доставката преди да сте финализирали поръчката си. 

16. Цените в интернет магазина могат да бъдат сменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. КЛИЕНТЪТ заплаща цената, която е обявена в момента на правене на заявката.

17. Намаленията на цените в интернет магазина се записват като цената се задрасква и до нея се поставя новата цена.

18. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания за продуктите. За поръчки на стойност над (60 лв.) до населено място на територията на РБ доставката е безплатна.

19. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в електронния магазин  стоки като „гост“ или чрез регистрация на профил. Регистрацията на профил е безплатна. При извършване на поръчка като „гост“ или чрез регистрация на профил, клиентът  посочва основните данни съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име и фамилия, адрес, град, държава, област, телефон и имейл за потвърждение на извършената от Клиента поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.

20. Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до Доставчика на поръчката за закупуване на избраните продукти.С натискането на бутона „потвърди поръчката”, КЛИЕНТЪТ става страна по настоящия договор, както е описано в ЗЗП (Закона за защита на потребителите).

21. Дадена стока се счита за поръчана или заявена от КЛИЕНТА, след като КЛИЕНТЪТ е получил имейл, че поръчката е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА. Ако до 48 часа КЛИЕНТЪТ не получи имейл със съобщение, че поръчката му е приета и е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА, то дадената стока се счита, че не е поръчана.

22. При некоректен телефон или адрес за доставка, поръчката се счита за анулирана и няма да бъде доставена.


V.  ДОСТАВКА

23. Доставката на стоките се извършва от служител на „МББ 2015“ ЕООД или чрез куриерска фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от Клиента.

24. Заявените за покупка продукти се доставят с подходящи съобразно вида им опаковка и транспорт на посочения от Клиента адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани по-долу.

25. Сроковете за доставка   на територията на България, при условие, че адресът и телефонът на Клиента са потвърдени в деня на поръчката или вече съществуват в базата данни,  са от 1 до 3 работни дни от потвърждение на поръчката и по график за обслужване на населените места на куриерската фирма, наета от Доставчика.

26. Цената на доставката е без посочване на точен час или други допълнителни услуги. При желание от страна на КЛИЕНТА поръчката да бъде доставена в точен час и ден, разходите са за сметка на КЛИЕНТА.

27. Клиентът се задължава лично да заплати и приеме поръчаните продуктиили да осигури достъп до обявения адрес и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти.

28. Ако КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за анулирана. При желание от страна на КЛИЕНТА поръчката може да бъде извършена и след изтичане на срока за доставка, но само при условие, че КЛИЕНТЪТ заплати всички разходи за транспорта и доставката.

29. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.


VI. ПЛАЩАНЕ

30. Плащането на поръчаните продукти и разходите за доставка може да бъде извършено:

- чрез банков превод, като сумата на направената поръчка трябва да бъде преведена по банковата сметка на Доставчика и поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод.

- чрез наложен платеж, като сумата се заплаща в момента на получаване на поръчката на куриера.

- Чрез кредитна/дебитна карта през виртуален ПОС терминал. Приеманите карти са: VISA, Mastercardи Maestro;

- други начини на разплащане, като Доставчикът обявява информацията и условията за това на уебсайта.


VII.ОТКАЗ НА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА.

31. Съгласно Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причини за това и да върне всеки поръчан продукт до 14 календарни дни, считано от датата на получаването му. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Доставчика за своето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер и имейл адрес, както и за решението си да се откаже от договора и да върне продукта. За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. За целта Клиентът трябва да изпрати едно от следните – писмо, изпратено по пощата на адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 218, вх. 5, ap. 142, или електронна поща до имейл адрес [email protected] Можете да се използва и приложения СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ, но това не е задължително. В случай, че Клиентът  използва възможността да се откажете от договора по електронен път, Доставчикът ще изпрати потвърждение за получаване на отказа по електронна поща.

При отказ Клиентътследва да изпрати обратно стоките на Доставчика в оригинална фабрична, ненарушена опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, заедно с етикети (ако има такива), стокова разписка и всички получени документи.

На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

32. Разходите по връщането на продукта са за сметка на Клиента и не се възстановяват.

33. В случай на отказ от страна на Клиента, връщането на сумата за поръчката от Доставчика става до 14 календарни дни, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, както следва:

a) плащанията, направени с банков превод, респективно дебитна или кредитна карта се възстановяват по сметката, от която е било извършено плащането;

b) плащанията, направени чрез наложен платеж се връщат по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента (в този случай е необходимо Клиентът да посочи банка, IBAN, BIC и име на титуляра на сметката);

c) Важно:  Доставчикът има  право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Клиентът не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

VII. РЕКЛАМАЦИИ.

34. Клиентът може да прави рекламации за поръчани и доставени продукти в следните случаи:

a) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

b) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

c) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

d) не е спазен срокът на доставка;

35. Рекламациите на посоченото в тази точка основание се извършват всрок от 14 календарни дни от установяване на някое от горните несъответствия. Рекламацията се подава устно или писмено. 

36. При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. Задължително се прилагат и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договорените; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

37. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. 

38. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

39. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не приеме рекламация на КЛИЕНТА, ако тя е се счете за неоснователна, съгласно действащото законодателство на Република България.

40. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за становището си на посочените от него контакти в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.


VIII. ОСНОВНИ ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ.

41. Клиентът има право:

a) на достъп в режим онлайн до електронния магазин и Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;

b) на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

c) да откаже да получи заявените за покупка продукти при спазване на приложимите законови изисквания;

d) да получи в пълен размер недължимо заплатените от него суми;

e) да поиска по всяко време заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

42. Клиентът се задължава:

a) да посочи точни и коректни данни за контакт и кореспонденция с него;

b) да плати цената на заявените от него продукти;

c) да заплати разходите за доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка са за сметка на Доставчика;

d) да получи стоката;

e) да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на паролата си за достъп в профила, регистриран в уебсайта. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;

f) да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

g) да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

h) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

i) да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

j) да не копира, ползва или разпространява текстове, картини, образи или части от сайта, без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

k) да не извършва действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

l) да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Клиента по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

43. Доставчикът има право:

a) да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;

b) да изпраща на Клиента бюлетини, новини и други подобни, за чието получаване Потребителят се е абонирал;

c) да събира и използва информация за своите клиенти, когато същите се регистрират. Информацията може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, имейл адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията; информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги; участие в промоции, томболи и състезания; попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът ще използва информацията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

d) При неспазване на поетите задължения от страна на Клиента, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Клиента.

e) да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на купувача за това.

44. Доставчикът се задължава:

a) да прехвърли на Клиента собствеността на закупената стока;

b) да достави в срок заявената за покупка стока;

c) да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална като не гарантира за пълнотата на същата;

d) да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

45. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

46. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет.

47. Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

48. Доставчикът не  носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки) в електронния магазин и не носи отговорност за евентуално причинени вреди на Клиента при ползването на услугите в уебсайта.

49. Доставчикът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.

50. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

51. Договорът между страните се прекратява при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина или в други предвидени от закона случаи.

52. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.


X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА

53. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

54. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТА е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКА може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

55. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и 

събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

56. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

57. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

- „Уебсайт/сайт“ – домейна www.coffeewave.bg и неговите поддомейни.

- „Потребител“ – физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

- „Стоки и услуги“ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

- „Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между продавача и купувача, чрез който купувачът заявява на продавача, през сайта, намерението си за закупуване на стоки и услуги от сайта. 

- „Договор“ – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на сайта.

- „Потребителски профил“ – обособена част в сайта, съдържаща информация за Клиента, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от електронния магазин, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп, да се абонира или заяви, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин, търговски съобщения, информация за продукти и други подобни.

- „Потребителско име“ – избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри (негов актуален имейл адрес), посредством които той се индивидуализира в електронния магазин.

- „Парола“ – избран от Клиента набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в електронния магазин стоки и услуги.

- „Опаковка“ – съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

- „Продажна цена“ – крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

- „Случайно събитие“ – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

- „IP адрес“ („IP address“) – уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

- „Търговски съобщения“ – рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

- „Злоумишлени действия“ – действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junkmail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

58. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Вълна от кафе